Lid worden

Wat kan de CVA-vereniging voor u doen

U en uw partner van advies zijn en antwoord geven op uw vragen.
U wegwijs maken in `CVA land`.
U helpen om zo goed mogelijk met de gevolgen om te gaan.
U in contact brengen met lotgenoten.
U laten deelnemen aan thema- en ontmoetingsdagen of cursussen.
U in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan regionale activiteiten.

Voor leden worden er diverse activiteiten georganiseerd op regionaal niveau. 

De contributie bedraagt vanaf  2013  € 30, -- voor het eerste lid per jaar.
Het 2e lid op het zelfde adres (partner) betaald €  15, -- per jaar

Voor méér informatie of vragen ga naar het contactformulier
Al uw vragen kunt u stellen op het CVA forum.