Algemene Ledenvergadering

Hieronder vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van de CVA vereniging Samen Verder, Zeeland. Deze vergadering zal worden gehouden op zaterdagmiddag 26 mei van 13.45 uur tot 14.30 uur in het restaurant van Ter Valcke in Goes. Aansluitend volgt een themabijeenkomst van Breinkracht.

Agenda

Notulen ALV 13-05-17

Jaarrekening - Balans 31-12-2016

Jaarrekening - Balans 31-12-2017 

Jaarrekening 2016 - Samenvatting

Jaarrekening 2017 Samenvatting

Toelichting op jaarrekening

Begroting 2018

Bestuursverkiezingen

Ledenbestand 2017

Beleidsplan 2018

Enquete

Vacature