Algemene Ledenvergadering

Hieronder vindt u de stukken voor de Algemene Ledenvergadering van de NAH vereniging Samen Verder, Zeeland. Deze vergadering zal worden gehouden op zaterdagmiddag 25 mei van 13.45 uur tot 14.30 uur in het de vergaderruimte van 't Gasthuis in Middelburg.  Aansluitend volgt een themabijeenkomst van Trefpunt NAH.

Hieronder de stukken voor de ledenvergadering 25 mei 2019:

Agenda ALV 25-05-2019

Notulen extra ALV 13-12-2018

Notulen extra ALV 12-01-2019

Notulen ALV 26-05-2018

Voorwoord en jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Balans rekening 

Toelichting Jaarrekening en begroting 2019

NAH begroting 2019